Image by Mira Photography

Wij zijn Image by Mira Photography!

[Image]:  a concept, an idea, an optical counterpart of appearance of an object, a symbol, a physical  likeness or representation

[Mira]: Look! Miraculous

[Photography]: the art of taking pictures

“Geen lange speech over wie we zijn, waar we wonen, wat we al gedaan hebben … de foto’s spreken voor zich!   Maar inderdaad, we zijn een wij!

De grootste inspiratie voor onze foto’s zijn onze gevoelens.  Want wat we ook zien of doen, steeds komen we terug bij deze emoties.   Als mens gaan we continu op zoek naar een betekenis voor onszelf maar ook voor de andere, we proberen wat we zien en voelen te benoemen en te definiëren, we willen inhoud geven aan de context waarin we leven.  Geen oppervlakkigheid voor ons.  De taal die wij gebruiken is fotografie.   Onze beelden geven een bepaalde sfeer, een stemming of een emotie weer.  Net dit geeft de foto’s een extra dimensie.  De kijker kan zich dan ook laten leiden door zijn eigen emoties en zijn eigen verhaal om meer betekenis aan de foto’s te geven.

En zoals Bruno Barbey reeds zei   “Photography is the only language that can be understood anywhere in the world”.”

http://www.imagebymiraphotography.com
https://www.facebook.com/Image-by-Mira-Photography-286540965061195/
https://www.lensculture.com/miranda-masuit