Kalender

Het is duidelijk dat de maatregelen van de overheid om de risico’s van het coronavirus tegen te gaan ook onze vereniging aanbelangen.  Op dit moment zijn er in Antwerpen opnieuw strengere maatregelen getroffen waardoor we alle geplande activiteiten diende te schrappen.  We maken van de gelegenheid gebruik om een korte vakantie in te lassen.

Deze kalender wordt regelmatig aangevuld.