Bestuur

WIJ  heeft 4 bestuursleden: Inke, Yann, Hilde en Kat en 2 aspirant-bestuursleden: Joke en Kathy.
Deze dames dragen zorg voor de goede werking van WIJ met als hoofdtaken (maar uiteraard niet gelimiteerd tot) – (foto van links naar rechts):

Inke Dierinck (activiteiten, cultuur)
Joke Wuyts (activiteiten, onthaal)
Kathy Lainez  (activiteiten, cultuur)
Yann Blommaerts (communicatie, onthaal, cultuur)
Hilde Van de Perre (eindredactie, administratie)
Kat Van Nuffel (media, boekhouding, fuiven, alg. leiding)

Ondersteuning bestuur – jongerenwerking

 

Mariska Bastiaanse
Deborah Desmedt

 

WIJ is een feitelijke vereniging

WIJ is een feitelijke vereniging die geen rechtspersoonlijkheid heeft en waarvan de oprichting en werking niet vallen onder één of andere wet. Bij een feitelijke vereniging zijn er geen andere verplichtingen dan deze die in onderlinge afspraak tussen de bestuursleden gemaakt worden.

WIJ organiseert vrijblijvende activiteiten voor iedereen en heeft, buiten het bestuur zelf, geen vaste (of effectieve) leden.