Bestuur

WIJ  heeft 4 bestuursleden: Inke, Yann, Hilde en Kat en 2 aspirant-bestuursleden: Joke en Kathy.

Deze dames dragen zorg voor de goede werking van WIJ – (foto van links naar rechts):

Inke Dierinck
Joke Wuyts
Kathy Lainez
Yann Blommaerts
Hilde Van de Perre
Kat Van Nuffel

Ondersteuning bestuur – jongerenwerking

Mariska Bastiaanse
Deborah Desmedt
An Bosschaerts

 


WIJ is een feitelijke vereniging

WIJ is een feitelijke vereniging die geen rechtspersoonlijkheid heeft en waarvan de oprichting en werking niet vallen onder één of andere wet. Bij een feitelijke vereniging zijn er geen andere verplichtingen dan deze die in onderlinge afspraak tussen de bestuursleden gemaakt worden.

WIJ organiseert vrijblijvende activiteiten voor iedereen en heeft, buiten het bestuur zelf, geen vaste (of effectieve) leden.